Úvod » Lepidlá a tmely na kameň » Bellinzoni - Imprepox 1000 extra číry


        

Bellinzoni - Imprepox 1000 extra číry

 

Číslo produktu: 0392
naša cena bez DPH : 77,67 EUR
naša cena s DPH (20 %):
93,20 EUR

do košíka:
  ks  

Kompletné špecifikácie

Epoxidové lepidlo na kameň, 1,25kg, extra číre tekuté, doba tvrdnutia 24 hodín, balenie A+B zložka

 

IMPREPOX je spevňovač a impregnácia kameňa na báze epoxidových živíc, ktorý vytvára veľmi tvrdý ochranný náter, odolný chemickým vplyvom. Dokonale uzatvára póry v kameni, výrazne spevňuje povrch a následne vyleštený kameň vykazuje podstatne lepší lesk, odolný chemikáliám.

Použitie na: Mramor, žula, syenit, travertín, bridlica, opuka, onyx, aglomeráty z prírodných kameňov.

Návod na použitie a dávkovanie: Produkt sa skladá z časti A 69% a časti B 31%, ktoré okamžite pred použitím zmiešame v pomere 2 diely A : 1 diel B a následne stierkou vyšpachtlujeme plochu kameňa.

Odporúčania: Pokiaľ nespotrebujete celé balenie naraz, dávajte pozor, aby ste nenamáčali náradie omočené v diele A do dielu B a naopak!

Spotreba: Je daná veľkosťou lepenej plochy.

Skladovanie: Skladujte v pôvodných obaloch pri teplote nad 5°C.

Fyzikálno chemické vlastnosti:

Diel A: Vzhľad a farba: transparentná tekutina                                  Diel B: Vzhľad a farba: žltkastá tekutina                     Zápach: charakteristický                                                                            Zápach(vôňa): charakteristická                         Bod varu: nad 200°C PH: 11 / Bod vzplanutia: nad 138°C                             Bod varu: >200°C  / Bod vzplanutia: >108°C    Relatívna hustota: cca 1,15 B                                                                     Relatívna hustota: 1                                    Rozpustnosť vo vode: nerozpustný                                                              Rozpustnosť vo vode: čiastočná                      Rozpustnosť v tukoch: nerozpustný                                                             Rozpustnosť v tukoch: nerozpustný

Bezpečnosť práce:

Diel A: R 36/38 dráždi oči a pokožku R 43 môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou R 51/53 jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia R68 možné riziká ireverzibilných účinkov S 26 v prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc S28 po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody (mydla) S 37/39 noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár S 56 zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu Xi dráždivý N – nebezpečný pre životné prostredie

Diel B: R 20/21/22 škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití R 34 spôsobuje popáleniny/poleptanie R 36/37/38 dráždi oči, dýchacie orgány a oči R 43 môže spôsobiť senzibilizáciu pri styku s pokožkou R 52/53 škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia S1/2 uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí S 13 uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá S 26 v prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc S 45 v prípade nehody alebo ak sa necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné ukážte označenie látky alebo prípravku S 36/37/39 noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár S 61 zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. C žieravý

MDUxNT