Bellinzoni - Idea XC, 250ml

 

Číslo produktu: 0095
naša cena bez DPH : 13,10 EUR
naša cena s DPH (20 %):
15,72 EUR

do košíka:
  ks  

Idea XC - ochrana proti vode a olejom, so zvýrazňujúcim efektom

Spotreba: 5-25 m2 /l

 

Ochranná impregnácia proti vode a olejom, pre použitie na fasády, stoly, kuchynské pulty, parapety, ... Vytvára tzv. „mokrý efekt“, tj. zvýrazňuje farbu povrchu a dovoľuje materiálu „dýchať “.

Použitie na: Prírodný a umelý kameň. Návod na použitie: Impregnácia sa nanáša na čistý povrch handrou alebo štetcom. Po cca 5 minútach zotrieme neabsorbované zvyšky handrou. Pokiaľ je materiál príliš porézny, môžeme aplikáciu po 2 hodinách opakovať.

Odporúčania: Pokiaľ došlo k presýteniu povrchu, je možné krátko po aplikácií zotrieť zvyšky impregnácie tkaninou navlhčenou prípravkom Idea XC.

Dávkovanie: Produkt sa používa v neriedenom stave. Spotreba: 1 liter/ 5 – 25 m2 podľa kompaktnosti materiálu.

Skladovanie: Skladujte v pôvodných obaloch pri teplote nad 5°C.

Fyzikálno chemické vlastnosti:                                                                                                                                 Farba a vzhľad: priehľadná kvapalina                                                                                                                           Zápach: charakteristický pH: nie je uvedené Bod vzplanutia: cca 56 °C                                                                           Relatívna hustota: cca 0,83 Rozpustnosť vo vode: nerozpustný

Bezpečnosť práce: R 10 horľavý R 65 škodlivý, po požití môže vyvolať poškodenie pľúc R 66 opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky R 67 pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat R 36 dráždi oči S 26 v prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc S 62 pri požití nevyvolávať zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie S 25 zabráňte kontaktu s očami S 36/37 noste vhodný ochranný odev a rukavice S 7 uchovajte nádobu tesne uzavretú Xn škodlivý

MGI3NDB