Úvod » Ošetrujúce prípravky na kameň » Lepidlá na kameň » Bellinzoni - Epox 2000 transparentný hustý


        

Bellinzoni - Epox 2000 transparentný hustý

top produkt

 

Číslo produktu: 0388
naša cena bez DPH : 71,90 EUR
naša cena s DPH (20 %):
86,28 EUR

do košíka:
  ks  

Epoxido lepidlo na kameň, 1,5kg, transparentné husté, doba tvrdnutia 12 hodín, balenie A+B zložka

 

Stručný popis: Dvojzložkový epoxidový tmel na lepenie a tmelenie kameňa. Vyznačuje sa mimoriadne dobrou adhéziou a prenikaním do pórov v kameni. Je dobre leštiteľný a vysoko odolný voči chemickým a poveternostným vplyvom: olejom, tukom, riedidlám, čistiacim prostriedkom a kyselinám.

Použitie na: Mramor, žula, syenit, travertín, bridlica, opuka, onyx, aglomeráty z prírodných kamňov.

Návod na použitie a dávkovanie: Tmelené alebo lepené miesto musí byť suché, čisté a zbavené prachu. Starostlivo zmiešame zložky A a B, v pomere 2:1 (A:B). Doba spracovania je cca 20 – 25 minút pri 20°C a predlžuje sa nižšími teplotami, respektíve kráti vyššími teplotami. Približne po 4 – 5 hodinách je možno tmelené miesto ďalej kamenársky opracovávať (brúsiť, leštiť). Kompletná polymerizácia prebehne po 7 – 8 dňoch od aplikácie.

Odporúčania: Vlhkosť môže zmeniť reakčný čas, preto je lepšie sa vyhnúť vysokej vlhkosti. Nepoužívajte pri teplote pod 10°C!

Spotreba: Je daná veľkosťou lepenej plochy.

Skladovanie: Skladujte v pôvodných obaloch pri teplote nad 5°C.

Fyzikálno chemické vlastnosti:

Diel A: Vzhľad a farba: transparentná pasta                                         Diel B: Vzhľad a farba: šedá pasta                 Zápach: charakteristický                                                                               Zápach: charakteristický                               Bod vzplanutia: nad 61 °C                                                                            Bod vzplanutia: > 61°C                               Horľavosť: nehorľavé                                                                                                                                         Relatívna hustota: 1,02                                                                                Relatívna hustota: cca 1,07                     Rozpustnosť vo vode: nerozpustný                                                                 Rozpustnosť vo vode: nerozpustný Rozpustnosť v tukoch: nerozpustný                                                                Rozpustnosť v tukoch: nerozpustný

Bezpečnosť práce:

Diel A: R 36/38 dráždi oči a pokožku R 43 môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou R 51/53 jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia S 24 zabráňte kontaktu s pokožkou S 26 v prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc S 37/39 noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár S 56 zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu Xi dráždivýN – nebezpečný pre životné prostredie

Diel B: R 20/21/22 škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití R 34 spôsobuje popáleniny/poleptanie R 36/37/38 dráždi oči, dýchacie orgány a oči R 43 môže spôsobiť senzibilizáciu pri styku s pokožkou R 52/53 škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia R 62 možné riziko poškodenia plodnosti R 63 možné riziko poškodenia nenarodeného Dieťaťa S 26 v prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc S 29 nevypúšťať do kanalizačnej siete S 45 v prípade nehody, alebo ak sa necítite dobre okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné ukážte označenie látky alebo prípravku S 61 zabráňte uvoľneniu do životného prostredia, oboznámte sa zo špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov C žieravý N – nebezpečný pre životné prostredie

M2VmM